Nacionalna sigurnost i ekonomski rast vezani su za pristupačne i dovoljne izvore energije.

Razumemo industriju električne energije i prirodnih resursa

Odmerena računovodstvena i finansijska funkcija potrebna za izazovno regionalno tržište sa mnogo potencijala.

Tržište energije je među najpromenljivijim na svetu. Električna energija, prirodni gas, sirova nafta i ugalj doživeli su značajnu volatilnost, što stvara mogućnosti za povećanje profitabilnosti, operativne produktivnosti i pozitivne novčane tokove. Komunalne kompanije, cevovodi i kompanije za vodosnabdevanje imaju zadatak da svojim kupcima pružaju usluge i energente po niskim cenama, a istovremeno održavaju gotovo savršenu pouzdanost. Trenutno se u zemljama našeg interesa odvijaju mnogi veliki projekti – posebno vezani za solarnu i energiju vetra.

Mnogi učesnici u sektoru suočavaju se sa brojnim istim rizicima: zdravlje i bezbednost životne sredine, održavanje objekata, upravljanje kapitalnim projektima, kontinuitet poslovanja i momenat i složenost državnih ovlašćenja.

Naši iskusni stručnjaci kompanijama za električnu energiju i prirodne resurse pomažu da identifikuju, mere i upravljaju regulatornim, finansijskim, operativnim i tehnološkim rizicima.

Kompanije za električnu energiju i prirodne resurse podržavamo:

 

Ishodi naše podrške i rešenja pružaju jasne, sažete i relevantne savete koji kompanijama za proizvodnju električne energije i prirodne resurse pomažu da osiguraju istinito finansijsko izveštavanje, postave optimalnu poresku poziciju, identifikuju, mere i upravljaju raznim rizicima, kao i da poboljšaju operativnu efikasnost i efektivnost.