Pozitiviti je partner domaćim i međunarodnim kompanijama za rešavanje najvažnijih računovodstvenih, poreskih i finansijskih izazova i realizaciju poslovnih poduhvata.

Rezime firme

Mi smo regionalna revizorska i konsultantska firma kojom upravljaju vlasnici. Svojim uslugama revizije, računovodstva, poreskog i poslovnog savetovanja, korporativnih finansija i interne revizije klijentima pomažemo da obezbede razvoj, uspeh i održivost. Usmereni smo na razumevanje potreba domaćih kompanija sa međunarodnim operacijama, i internacionalnih korporacija koje ciljaju cenovnu efikasnost i servisnu efektivnost u zemljama od našeg interesa.

Naše ekspertske grupe savetnika rešavaju kritične poslovne izazove u računovodstvu, porezima, korporativnim finansijama, tehnologiji, poslovnim procesima, analitikama, riziku, regulatornoj usaglašenosti i poslovnim transakcijama, dok revizorska praksa pruža poverenje i jaku međunarodnu i nacionalnu reputaciju.

Razvijamo i održavamo poseban tim profesionalaca sa ujedinjenim sistemom vrednosti i saradnje. Naš sistem vrednosti i poslovnih principa stavlja interese naših klijenata ispred interesa naše firme. Kroz jedinstven pristup pružanju usluga, zasnovan na teorijskim i praktičnim konceptima sistemskog i pozitivnog razmišljanja, i udruživanjem sa našim klijentima, vidimo dalje od površinskih promena i problema sa kojima se organizacije suočavaju u okruženju koje se brzo menja, otkrivajući mogućnosti koje drugi često propuštaju i pružajući usluge sa dokazano najboljim odnosom cene i kvaliteta.

Kao rezultat, zajedničko poverenje i trajni odnosi sa klijentima su za nas najveći uspeh.

Naš tim čini više od 40 ljudi samo u Srbiji, i opslužuje klijente u Srbiji i regionalno, a kroz mrežu DFK International i samostalne firme članice u preko 90 zemalja kroz više od 400 kancelarija.