Sve je u dobrim ljudima – onima koji se uklapaju s nama i našim klijentima.

Upoznajte našu poslovnu kulturu

Biramo prave ljude, brinemo o njima i uvodimo ih u svoj tim. Oni brinu o našim klijentima.

Naša imovina su naši ljudi, klijenti i reputacija. Ako se bilo šta od toga degradira, reputaciju ćemo najteže obnoviti. Posvećeni smo poštovanju propisa, međunarodnih standarda, naše metodologije pružanja usluga i etičkih principa kojima se vodimo. Naš kontinuirani uspeh zavisi od praćenja ovih postulata.

Naši ljudi su naše najveće bogatstvo. To govorimo često i sa razlogom. Samo odlučnošću i predanošću naših ljudi možemo da služimo svojim klijentima, za njih stvorimo dugoročnu vrednost i doprinesemo većim i višim ciljevima.

Naši revizori, računovođe, poreski savetnici, finansijski profesionalci i poslovni savetnici shvataju da je negovanje i održavanje dubokih i dugotrajnih veza najvažnija komponenta naše usluge. Njihova sposobnost da se povežu sa ljudima na profesionalnom i ličnom nivou omogućava dinamično partnerstvo koje predstavlja sigurnu budućnost za naše klijente.

Tražimo prave ljude, s kojima delimo iste vrednosti:

Kako regrutujemo i razvijamo ljude?

 

  1. Kolege biramo JEDNOG PO JEDNOG i ulažemo velike napore da identifikujemo i regrutujemo najbolju osobu za svaki pojedinačni posao.
  2. Nudimo priliku da NAPREDUJU BRŽE nego što je to očekivano na većini drugih mesta.
  3. Ističemo TIMSKI RAD u svemu što radimo. Iako se individualna kreativnost uvek podstiče, otkrili smo da timski rad uvek daje najbolje rezultate. Nemamo prostora za one koji svoj lični interes stavljaju ispred interesa naših klijenata i firme.
  4. Mi verujemo da UČENJE NIKADA NE PRESTAJE i kontinuirano i značajno ulažemo u znanje i interno obrazovanje, obezbeđujući STRMU KRIVU UČENJA.

Na svakom karijernom koraku naših zaposlenih ulažemo u njih i osiguravamo da njihovi interesi ostanu dugoročno fokusirani i usko usklađeni sa interesima naših klijenata i osnivača. Naši ciljevi su maksimalno ostvarivanje individualnog potencijala, povećanje efikasnosti usluga, jačanje kulture firme, proširenje profesionalnih mogućnosti naših ljudi i pomoć u pozitivnom doprinosu njihovim porodicama.

Ako delite iste vrednosti i imate velike ciljeve, pogledajte naše otvorene pozicije i prijavite se.